8.1.14

La infanta Cristina, imputada

 Barceló, Diario de Mallorca (14/01/08)

 Dávila (14/01/08)

 Jap, Avui (14/01/08)

 Mc Fly, Diario Información (14/01/08)

 Oroz, Diario de Navarra (14/01/08)


Tasio, Gara (14/01/08)

No comments: